Przekazanie sprzętu komputerowego partnerom projektu

 

W poniedziałek 25 marca 2019 r. Pani Dyrektor Lidia Kodłubańska przekazała Lęborskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniu „Amazonka” laptopy zakupione w ramach dofinansowania z projektu pn. „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego”. Sprzęt został przekazany na ręce Pani Prezes Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grażyny Pieńkowskiej oraz Pani Bogumiły Zielińskiej – Prezes „Amazonek”

Stowarzyszenia te są partnerami SPS ZOZ w realizowanym projekcie, którego celem jest modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowa systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala. Zostanie stworzona E-platforma, która umożliwi  wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zaktualizowane zostanie oprogramowanie, w celu spełnienia wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i światłowodowej umożliwi szybką, bezpieczną i bezawaryjną obsługę pacjenta w każdym punkcie udzielania usług medycznych w szpitalu. Tak zbudowane rozwiązanie będzie charakteryzowało się dużą wydajnością i niezawodnością, umożliwi szybszą reakcję na awarie, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo i wydajności pracy sprzętu i personelu.

Sprzęt komputerowy, który został zakupiony dla partnerów, ma im posłużyć do korzystania z platformy e-learningowej, która będzie również jednym z elementów realizowanego wspólnie projektu.

Przekazanie sprzętu komputerowego partnerom projektu
Przekazanie sprzętu komputerowego partnerom projektu
Przekazanie sprzętu komputerowego partnerom projektu