Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala

Projekt „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wkracza w ostatnią fazę realizacji.

Wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt serwerowy. Dostarczone zostały także urządzenia mobilne, z których część przekazano partnerom projektu – Lęborskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i Stowarzyszeniu „Amazonka”. Zakupione też zostały urządzenia wielofunkcyjne, do podpisów kwalifikowanych, skanery i czytniki dokumentów tożsamości. Czytniki zoptymalizują pracę personelu szpitala i pozwolą na wyeliminowanie błędów oraz usprawnią rozliczanie świadczeń.

W ramach projektu zmodernizowano serwerownię oraz infrastrukturę informatyczną w komórkach organizacyjnych szpitala. Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej oraz budowa sieci światłowodowej ma umożliwić szybką, bezpieczną i bezawaryjną obsługę pacjenta, w każdym punkcie udzielania usług medycznych w szpitalu. Dodatkowo w całym szpitalu uruchomiona zostanie bezpieczna sieć Wi-Fi.

Obecnie trwają szkolenia personelu szpitala z obsługi nowych urządzeń i oprogramowania.

Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala
Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala
Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala
Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala
Trwają prace nad rozbudową i modernizacją systemu informatycznego szpitala