Zakończyły się prace nad modernizacją infrastruktury informatycznej szpitala

Prace związane z  projektem „E-zdrowie”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dobiegają końca. Dokonano już odbiorów prac budowlanych, instalacyjnych i konfiguracji nowych serwerów oraz sieci. Sukcesywnie do nowej infrastruktury podłączane są kolejne stacje robocze.

Intensywne prace toczą się przy wdrażaniu oprogramowania szpitalnego, a personel bierze udział w szkoleniach z obsługi instalowanego software'u. Nowe moduły pozwolą użytkownikom m.in. na wystawianie elektronicznych zwolnień (e-ZLA) oraz
e-recept bezpośrednio poprzez aplikację. Nasz szpital przygotowany będzie na prowadzenie, a w przyszłości także wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), a pacjenci uzyskają elektroniczny dostęp do swoich danych medycznych.

Zakończyły się prace nad modernizacją infrastruktury informatycznej szpitala
Zakończyły się prace nad modernizacją infrastruktury informatycznej szpitala