Termomodernizacja budynków SPS ZOZ

    

Dofinansowanie projektu Termomodernizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania inwestycji polegającej na „Termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Na mocy Umowy zawartej w dniu 18.06.2012r, otrzymane środki w wysokości 1 250 000 zł przeznaczone zostały na wykonanie poniższych zadań:

  • wymianę sieci c.w.u. i cyrkulacji (wymiana starych rur)
  • montaż rozdzielaczy c.o.
  • ocieplenie budynków Bakteriologii i Histopatologii, w tym stropodachów i fundamentów
  • ocieplenie budynku Archiwum i budynku warsztatów wraz z wymianą okien i drzwi
  • instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na Bloku operacyjnym, Trakcie porodowym