Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
053585
Liczba odwiedzin

Konferencja inaugurująca Projekt

Menu

Konferencja inaugurująca Projekt

 

Dnia 10 sierpnia, w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyła się  konferencja inaugurująca projekt pn.:

 

„Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego”.

 

W konferencji uczestniczyli Partnerzy projektu - Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie "AMAZONKA" w Lęborku, oraz Pielęgniarki Oddziałowe i Lekarze Ordynatorzy wszystkich komórek szpitalnych.

Podczas prezentacji Kierownik Działu Informatyki omówił najważniejsze aspekty dotyczące realizacji zdrożonego projektu.

Przejdź do góry strony