Dostarczono sprzęt specjalistyczny

 "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii
w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku"

 

Sprzęt objęty przetargami został dostarczony do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Obecnie trwa zbieranie ofert na sprzęt, który zostanie zakupiony w procedurze "poza ustawą PZP" (sprzęt, na który nie zostały złożone oferty w przetargu, o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)

*Prawo Zamówień Publicznych

 

Wartość projektu ogółem: 6 253 052,35 PLN

 

Dostarczono sprzęt specjalistyczny
Dostarczono sprzęt specjalistyczny
Dostarczono sprzęt specjalistyczny
Dostarczono sprzęt specjalistyczny
Dostarczono sprzęt specjalistyczny