Konferencja inugurująca Projekt

Dnia 14 września, w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyła się  konferencja inaugurująca projekt pn.:


„Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii
w SPSZOZ w Lęborku."

W konferencji uczestniczyli Partnerzy projektu - Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie "AMAZONKA" w Lęborku, oraz Pielęgniarki Oddziałowe i Lekarze Ordynatorzy wszystkich komórek szpitalnych.

Podczas prezentacji Lekarz Naczelny SPS ZOZ przedstawiła najważniejsze aspekty dotyczące realizacji zdrożonego projektu.

Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt
Konferencja inugurująca Projekt