Postępy w pracach budowlano-remontowych

           

27 września 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Zdrowotnym w Lęborku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.: "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku”

  • Wartość projektu ogółem: 7 018 990,35 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 5 830 446,57 PLN
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 955 879,58PLN (85%)


Postępy w pracach budowlano-remontowych:

  • Trwają prace malarskie w pomieszczeniach i na korytarzach Rehabilitacji Kardiologicznej;
  • Rozpoczęto pokrycie posadzek wyznaczonych pomieszczeń wykładziną PCV;
  • Trwają roboty budowlano – montażowe nad budynkiem SOR;
  • Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych.

9 lutego 2018 r. została podpisana umowa z firmą SIMA- wykonawcą prac budowlano-remontowych.

Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych
Postępy w pracach budowlano-remontowych