Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych

5 marca w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyło pierwsze  z cyklu 4 szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych, które zostało przeprowadzone przez lekarza specjalistę, który omówił czynniki ryzyka i przebiegu z chorób będących najczęstszą przyczyną niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem takich chorób jak np. zawał serca, niewydolność serca, wada zastawkowa serca, udar mózgu oraz zasady profilaktyki wtórnej wystąpienia chorób naczyniowych serca i mózgu z uwzględnieniem rekomendowanych zasad leczenia farmakologicznego oraz konieczności zmiany stylu życia.
 
Kolejne szkolenie odbędzie się 12 marca (wtorek), w godzinach 14.00 - 15:30
 
12 marca – FIZJOTERAPEUCI:
 
 
 
 • przedstawią istotę terapeutycznego wpływu wysiłku fizycznego u pacjentów
  z następstwami chorób naczyniowych serca i mózgu;
 • przedstawią możliwości powtarzania wyuczonych w Oddziale Szpitala ćwiczeń ruchowych w warunkach domowych;
 • omówią zasady zaopatrywania w przedmioty pomocnicze: wózki inwalidzkie, kule, podpórki ortopedyczne, pielucho-majtki, itp.
19 marca – PIELĘGNIARKA:
 
 
 
 • przekaże informacje o technikach pielęgnacji pacjenta przewlekle leżącego oraz pokaże techniki zmiany pozycji ciała, przebierania odzieży, zasady terapii ułożeniowej z właściwym układaniem poszczególnych segmentów ciała, pionizacji do pozycji siedzącej, techniki przesadzania na wózek inwalidzki;
 • omówi zasady profilaktyki wystąpienia odleżyn, zasady pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo, w tym ran przewlekłych;
 • przedstawi techniki i zasady karmienia doustnego pacjentów przewlekle leżących oraz mających trudności z połykaniem.
 
 
 26 marca – PSYCHOLOG I PRACOWNIK SOCJALNY:
 
 
 
 • przedstawią informacje dotyczące zaburzeń funkcji poznawczo-wykonawczych
  u pacjentów po przebytym udarze;
 • omówią zasady wielozmysłowej aktywizacji funkcji poznawczych pacjentów przebywających w warunkach domowych,
 • omówią zasady przeciwdziałania wypaleniu osoby pełniącej funkcję opiekuna pacjenta niepełnosprawnego;
 • przedstawią informację nt. przysługującego wsparcia finansowego: zasad wydawania decyzji o stopniu niepełnosprawności, przydzielania zapomóg, zasiłków i rent
 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 
Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych
Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych
Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych
Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych
Rozpoczęto cykl szkoleń dla rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych