Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego

Wraz z wiosną prace budowlane związane z projektem "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych  dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku" przeniosły się również za zewnątrz. Rozpoczęła się budowa ogrodu sensorycznego, który służyć będzie rehabilitowanym pacjentom.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które wprowadzamy w naszym szpitalu jako pierwsi. Ogród sensoryczny to niewielki park rekreacyjny dla pacjentów, umożliwiający chorym trening funkcji ruchowych pod nadzorem fizjoterapeuty. Dla grupy osób mających trudności samodzielnym poruszaniem się stworzone zostaną warunki treningu ograniczonych funkcji ruchowych lub poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego na otwartej przestrzeni, po podłożu o zróżnicowanej powierzchni  (piasek, gruby żwir, płyty chodnikowe, krawężniki etc). Takiego treningu umożliwiającego pacjentom faktyczne poruszanie się w przestrzeni publicznej po zakończeniu hospitalizacji nie można zaaranżować w zamkniętej przestrzeni oddziału szpitalnego.

Ponadto w ogrodzie możliwe będzie prowadzenie działań edukacyjnych pod kierunkiem pielęgniarki edukacyjnej, fizjoterapeutów, lekarzy oraz psychologów. Przebywanie pod nadzorem opiekuna  medycznego na otwartej przestrzeni, poza budynkiem szpitala, na świeżym powietrzu będzie czynnikiem redukującym stres i negatywne emocje towarzyszące chorobie u pacjentów.

W ogrodzie planuje się także utworzenie miejsc spotkań pacjentów z osobami odwiedzającymi ich podczas pobytu w szpitalu, umożliwiające swobodną rozmowę poza salą chorych w budynku szpitala.

W ramach planowanej inwestycji planowany jest montaż urządzeń do ćwiczeń indywidualnych, z ławeczkami do ćwiczeń oporowych, ergometrem wioślarskim, orbitrekiem i rowerami stacjonarnymi. Znajdzie się tam również stół do gry w szachy, ping ponga, wiata grillowa, a także małe boisko do gier. Wyposażenie placu rekreacyjnego będzie tak dobrane, aby mogło służyć osobom o różnym stopniu wydolności fizycznej.

Równolegle trwa rozbudowa budynku SOR-u na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz budowa windy przy budynku poradni specjalistycznych.

Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego
Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego
Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego
Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego
Ruszyła budowa innowacyjnego Ogrodu Sensorycznego