SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu

 

SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępności do diagnostyki kardiologicznej, świadczeń rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego chorób cywilizacyjnych oraz aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i powiatów ościennych.

Realizacja projektu trwała od 2.10.2017 r. do 31.04.2020 r. Jego główne elementy to:

  • Nadbudowa obiektu nadczęścią SOR w celu zapewnienia świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych;
  • Zmodernizowanie Oddziału Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, wyposażenie go w nowoczesny sprzęt, zapewnianiający rehabilitację stacjonarną dla osób ze schorzeniami układu krążenia (20 łóżek);
  • Powstanie zespołu do kinezyterapii, obejmującego salę do ćwiczeńi ogród sensoryczny przy Dziale Fizjoterapii, mającego na celu utrwalanie pozytywnych efektów terapii;
  • Modernizacja budynku, w którym wcześniej znajdował się Oddział Psychiatryczny i przystosowano go do potrzebspecjalistycznych poradni: kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, diabetologicznej, neurologicznej dla chorych z następstwami chorób układu krążenia sercowo-naczyniowego (udary mózgu w następstwie migotania przedsionków), geriatrycznej, psychogeriatrycznej, pulmonologicznej (następstwa chorób układu krążenia), onkologicznej, chirurgii onkologicznej, leczenia bólu. Poradnie wyposażone zostały także w specjalistyczny sprzęt medyczny.
  • Szkolenia personelu medycznego.

Ogród sensoryczny jest wyjątkowym rozwiązaniem. Jest to niewielki park rekreacyjny dla pacjentów, umożliwiający chorym trening funkcji ruchowych pod nadzorem fizjoterapeuty. Znajdują się w nim urządzenia do ćwiczeń indywidualnych, z ławeczkami do ćwiczeń oporowych, ergometrem wioślarskim, orbitrekiem i rowerami stacjonarnymi. Dla grupy osób mających trudności samodzielnym poruszaniem się stworzone zostały warunki treningu ograniczonych funkcji ruchowych lub poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego na otwartej przestrzeni, po podłożu o zróżnicowanej powierzchni  (piasek, gruby żwir, płyty chodnikowe, krawężniki etc.). W ogrodzie znajduje się również miejsce spotkań pacjentów z osobami odwiedzającymi ich podczas pobytu w szpitalu, umożliwiające swobodną rozmowę poza salą chorych w budynku szpitala.

  • Wartość projektu ogółem: 6 913 284,76 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne:5 830 446,57 PLN
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 955 879,58 PLN (85%)
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu
SPS ZOZ w Lęborku zakończył realizację kolejnego projektu