Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"

Prace związane z projektem „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych  dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku” wkraczają w ostatnią fazę.

W ogrodzie sensorycznym powstały już alejki. Ziemia przygotowywana jest obecnie do nasadzeń roślinności i  trawnika. Rozpoczęła się także budowa wiaty grillowej. Ogród sensoryczny to niewielki park rekreacyjny dla pacjentów, umożliwiający chorym trening funkcji ruchowych pod nadzorem fizjoterapeuty. W ogrodzie możliwe będzie prowadzenie działań edukacyjnych pod kierunkiem pielęgniarki edukacyjnej, fizjoterapeutów, lekarzy oraz psychologów. Będzie to także miejsce spotkań pacjentów z osobami odwiedzającymi ich podczas pobytu w szpitalu, umożliwiające swobodną rozmowę poza salą chorych w budynku szpitala.

W byłym budynku Oddziału Psychiatrycznego, w którym teraz znajdować się będą poradnie, zakończyły się już prace na parterze. Przygotowana jest też konstrukcja do instalacji windy. Z tyłu budynku natomiast dobudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W części nadbudowanej nad SOR, gdzie powstają pomieszczenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej kończą się obecnie prace związane z instalacjami teletechnicznymi. Zamontowano również teleskopowe systemy zasłon międzyłóżkowych. Wkrótce rozpocznie się sprzątanie i przygotowanie pomieszczeń do wymaganych odbiorów, a w dalszej kolejności instalacja zakupionego w ramach projektu sprzętu medycznego.

Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"
Trwają prace związane z projektem "Rehabilitacja"