Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 12 października w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się wykład promujący projekt pn.: "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" przedstawiony przez Lekarza Naczelnego- Panią Doktor Martę Frankowską, na którym przedstawione zostały najważniejsze cele wdrażanego projektu. Po prezentacji Pani Doktor odpowiadała na pytania zadawane przez słuchaczy.

            Od 24 stycznia 2017 roku członkowie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są partnerami społecznymi wyżej wymienionego projektu.

Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wizyta w siedzibie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku