Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"

Dnia 8 listopada w siedzibie Stowarzyszenia „Amazonka” odbył się wykład przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu pn.:
"Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" przedstawiony przez Lekarza Naczelnego. Po prezentacji Pani Doktor odpowiadała na pytania zadawane przez słuchaczy.

Od 24 stycznia 2017 roku członkowie Stowarzyszenie „Amazonka”  są partnerami społecznymi wyżej wymienionego projektu.

Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"
Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"
Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"
Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"
Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia "Amazonka"