Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Przez cały marzec dwa razy w tygodniu odbywały się w naszym szpitalu szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zorganizowane były w partnerstwie z Lęborskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem „Amazonki” oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w ramach projektu „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”.

Cykl składał się z ośmiu spotkań, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Lekarz – Pani Marta Frankowska omówiła czynniki ryzyka i przebiegu chorób będących najczęstszą przyczyną niepełnosprawności oraz przedstawiła zasady profilaktyki wtórnej wystąpienia chorób naczyniowych serca i mózgu. Fizjoterapeuci – Pan Jacek Oto i Pan Aleksander Stolarzewicz zapoznali uczestników z istotą terapeutycznego wpływu wysiłku fizycznego u pacjentów z następstwami chorób naczyniowych serca i mózgu, pokazali jak wykonywać w warunkach domowych  wyuczone w Oddziale Szpitala ćwiczenia oraz omówili zasady zaopatrywania w przedmioty pomocnicze, jak wózki inwalidzkie, kule, podpórki ortopedyczne, pielucho-majtki, itp.  Pielęgniarki – Panie Ewa Grabiec i Anna Praszczak przedstawiły informacje o technikach pielęgnacji pacjenta przewlekle leżącego, pokazały techniki zmiany pozycji ciała, przebierania odzieży, karmienia oraz omówiły zasady profilaktyki wystąpienia odleżyn i ich pielęgnacji. Natomiast Pani Psycholog Anna Kałużna i Pracownik Socjalny Pani Małgorzata Świerczyńska przedstawiły informacje dotyczące zaburzeń funkcji poznawczo-wykonawczych u pacjentów po przebytym udarze, zasady wielozmysłowej aktywizacji funkcji poznawczych pacjentów, omówiły zasady przeciwdziałania wypaleniu osoby pełniącej funkcję opiekuna pacjenta niepełnosprawnego oraz zaprezentowały informację nt. przysługującego wsparcia finansowego.

Cykl spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników. Chwalili oni przede wszystkim praktyczną część szkoleń, dzięki czemu mogli poznać między innymi działanie cewnika, prawidłowy sposób pomiaru ciśnienia, czy sadzania pacjenta.

Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zakończył się cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych