Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
220627
Liczba odwiedzin

Menu

Otrzymany sprzęt:

1. ULTRASONOGRAF

2. Lampa do Tomografii Komputerowej

3. Aparat do znieczulenia 2 szt.
4. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 2 szt.
5. Ssak elektryczny (jeszcze nie przyjechały) 2 szt.
6. Bronchofiberoskop 1 szt.
7. Gastroskop 1 szt.
8. Kolonoskop 1 szt.
9. Respirator transportowy 1 szt.
10. Respirator stacjonarny 1 szt.
11. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (Lucas) 2 szt.
12. Kapnograf 3 szt.
13. Defibrylator (Lifepak 15) 2 szt.
14. Kardiomonitor 2 szt.
15. Aparat ekg 2 szt.

Przejdź do góry strony