Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
191790
Liczba odwiedzin

Schemat organizacyjny

Menu

Schemat organizacyjny

 W skład zakładu wchodzą:

1. Lecznictwo zamknięte - szpital:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej,
- Oddział Geriatryczny,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- Oddział Chirurgiczny Ogólny, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjny,
- Oddział Pediatryczny,
- Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacyjny,
- Oddział Psychiatryczny,
- Oddział Neonatologiczny,

2. Opieka specjalistyczna:

- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Onkologiczna,
- Poradnia Neonatologiczna,
- Poradnia Alergologiczna,
- Poradnia Diabetologiczna,
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- Poradnia Logopedyczna
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,

3. Działalność pomocnicza medyczna:

- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne),
- Pracownia Patomorfologii,
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Mikrobiologiczne),
- Pracownia USG,
- Pracownia Tomografii Komputerowej,
- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- Pracownia Mammografii,
- Pracownia Endoskopii,
- Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,
- Izba Przyjęć Szpitalna,
- Apteka Zakładowa,
- Blok Operacyjny,
- Sala Porodowa,
- Dział Fizjoterapii,
- Prosektorium,
- Sterylizatornia.

4. Zespół Ratownictwa Medycznego.

- zespoły wyjazdowe specjalistyczne- S,
- zespół wyjazdowy podstawowy - P.

5. Zespół Transportu Sanitarnego.
6. Działalność pomocnicza niemedyczna.
7. Administracja.
Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określają ich regulaminy, które zatwierdza Dyrektor na wniosek kierowników poszczególnych komórek.

Schemat organizacyjny

Przejdź do góry strony