Spotkanie z dr Marzanną Budzeń-Kalinowską

        Zaprosiłyśmy dr Marzannę Budzeń-Kalinowską na wrześniowe spotkanie do klubu. Pani doktor w swojej pogadance przybliżyła nam idee oddziałów geriatrycznych.  W związku z otwarciem w Lęborku jedynego w województwie pomorskim takiego oddziału, zaistniała taka potrzeba. Oddział jest całkowicie wyposażony. Szefem jest zaproszona przez nas  p. doktor. Niestety nie przyjmuje pacjentów przez brak dofinansowania. Dowiedzieliśmy się, że geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Zajmuje się ona profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób tego wieku, do których zalicza się osteoporozę, zwyrodnienie stawów czy cukrzyce. Lekarz geriatra to zarówno: internista, kardiolog, diabetyk, okulista, psycholog i rehabilitant. Lekarze takich właśnie specjalności będą pracować na oddziałach geriatrycznych. Takie oddziały są bardzo potrzebne w tych czasach. Społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej. Podeszły wiek niesie jednak zjawisko wielochorobowości.. Geriatria nie jest to, jak sądziliśmy, oddział opieki długoterminowej. Spotkanie to pomogło nam zrozumieć na czym polega leczenie geriatryczne, p. doktor była miła i sympatyczna, dlatego z uwagą, w licznym gronie wysłuchaliśmy jej. Dziękujemy!!

 

Spotkanie z dr Marzanną Budzeń-Kalinowską
Spotkanie z dr Marzanną Budzeń-Kalinowską
Spotkanie z dr Marzanną Budzeń-Kalinowską
Spotkanie z dr Marzanną Budzeń-Kalinowską