Zasady dostępu do zewnętrznych baz danych

ZASADY DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH MEDYCZNYCH
BAZ DANYCH DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
W SPS ZOZ W LĘBORKU

Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników, Szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do wskazanych stron możliwy jest z komputerów posiadających połączenie z siecią Internet znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Tematyka Adres internetowy
Alergologia https://www.mp.pl/alergologia/
Anestezjologia http://www.polanest.webd.pl/pliki/edukacja/anestezjologia.edukacja.html
Czytelnia Medyczna http://www.czytelniamedyczna.pl/
Medycyna Praktyczna http://www.mp.pl/
Medycyna Wieku Rozwojowego http://medycynawiekurozwojowego.pl/pl
Onkologia https://www.mp.pl/onkologia/
Portal pielęgniarek i położnych https://www.pielegniarki.info.pl/
ResMedica - Internetowy serwis medyczny http://www.resmedica.com.pl/  
Stomatologia https://www.mp.pl/alergologia/
Wiadomości Lekarskie http://wiadomoscilekarskie.pl/
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej http://www.nursing.com.pl/
Zdjęcia i filmy medyczne,
materiały dla lekarzy i studentów medycyny
http://medtube.pl/
Portal medyczny

http://www.eskulap.pl/

https://konsylium24.pl/

http://www.termedia.pl/

http://www.openmedica.pl/static

http://www.medforum.com.pl/

http://www.edukacjamedyczna.pl/

http://pulsmedycyny.pl/

http://www.przypadkimedyczne.pl/

http://www.med-news.pl/

Główna Biblioteka Lekarska http://www.gbl.waw.pl/  
Ratownictwo Medyczne

http://ratownik-med.pl

http://www.ratmed.pl/

 

Lębork, 21.11.2018