Kwalifikacja do przyjęcia planowego na oddział to nic innego jak wyznaczenie terminu przyjęcia lub zabiegu. Odbywa się w oparciu o skierowanie oraz dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca kwalifikacji poszczególnych oddziałów szpitalnych.

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

  • punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 1, sekretariat oddziału
  • poniedziałek - piątek od 7:30 do 8:00 i od 13:00 do 14:00
  • lek. Krzysztof Świątek-Brzeziński, lek. Barbara Barć
  • 59 8635 222
  • kardiologia@szpital-lebork.com.pl

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Odcinek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Odcinek Rehabilitacji Kardiologicznej

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

UWAGA! Z powodu zagrożenia epidemicznego kwalifikacje do przyjęć na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej odbywają się w formie TELEPORADY na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Wymagana jest uprzednia rejestracja do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w celu przeprowadzenia kwalifikacji. Numer telefonu jak wyżej.

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ GERIATRII

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, PSYCHOGERIATRYCZNY I LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

Przyjęcia na pozostałe oddziały szpitalne nie wymagają uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza