Wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych - finansowane przez Powiat Lęborski w 2021 r.

2.   Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2021  r. do 31 grudnia 2021 roku. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  1. porada lekarska,
  2. badanie USG stawów biodrowych,
  3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia

ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie noworodka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą.

Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPS ZOZ w Lęborku /budynek dawnego oddziału Psychiatrycznego- nr tel.  59 8635 289, 59 8635 283 lub zgłaszać się osobiście.

Badania realizowane będą we wtorki o godz. 7:45 w gabinecie lekarskim na parterze Poradni Specjalistycznej.