Wczesne wykrywanie nowotworu gruczołu krokowego mężczyzn (od 40 roku życia) - finansowane przez Powiat Lęborski w 2021 r.

1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego.
W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  1. badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
  2. badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
  3. badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
  4. konsultacja lekarska z omówieniem wyników

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do Centralnej Rejestracji w Poradni Specjalistycznej /w budynku dawnego oddziału Psychiatrycznego SPS ZOZ w Lęborku/ codziennie w  godzinach od 8.00-15:00.  

Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie - w centralnej rejestracji SPS ZOZ w Lęborku - nr telefonu

 59 8635 289, 59 8635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.