Wczesne wykrywanie nowotworu piersi (kobiety 34 - 49 lat i powyżej 70 r.ż.) - finansowane przez Powiat Lęborski w 2020 r.

3.   Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat oraz po 70 roku życia, które

w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi.

W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 1. zebranie wywiadu,
 2. badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania
  badania palpacyjnego przez kobietę,
 3. kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania
  równoczasowo — w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
 4. wykonanie badania (usg, mammografia),
 5. wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 6. ustalenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia
  patologii wymagającej leczenia - stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8635 227, 59 8635260/ lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro - RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.