Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421836
Liczba odwiedzin

Rejestracja

Menu

Rejestracja

Aby zarejestrować się do dowolnej Poradni Specjalistycznej skorzystaj z usług CENTRALNEJ REJESTRACJI.

CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych
(IV piętro Szpitala)
Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie
Od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU
w godz. 7.00 – 15.00
tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289

Jednocześnie informujemy, iż Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów znajduje się na IV piętrze.
 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH, WETERANÓW DZIAŁŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA, CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH ORAZ ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I ZASŁUŻONYCH DAWCÓW PRZESZCZEPU.

1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach i placówkach medycznych przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu; weteranom działań poza granicami państwa;

2. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych; osobom represjonowanym , weteranom działań poza granicami państwa;

3. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki przysługuje:
weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach  represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

4. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Przejdź do góry strony