Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
940868
Liczba odwiedzin

RODO

Menu

RODO

RODO - co to takiego?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.

Nie obejmuje ono swoim zakresem przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani osób prawnych.

Przepisy nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe w celach wykraczających poza „sferę osobistą” — na przykład w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową — wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.


Aby w pełni realizować wymagania RODO, w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które przysługują Ci na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Renka               Numer telefonu: 598635 273               Adres e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl


Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wystąpić do Szpitala z żądaniem wykonania praw przysługujących jej na podstawie art. 15 – 22  RODO, tj.:

  • prawa dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
  • prawa do sprostowania nieprawidłowych danych – art. 16 RODO,
  • prawa do usunięcia danych – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, 
  • prawa do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  • prawa do przenoszenia danych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
  • prawa do sprzeciwu – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
  • prawa do niepodlegania profilowaniu – w przypadkach wskazanych w art. 22 RODO.

Wniosek powinien być skierowany do Dyrekcji Szpitala na adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

Przejdź do góry strony