Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2331366
Liczba odwiedzin
Background Image

Kwalifikacja do przyjęcia planowego na oddział to nic innego jak wyznaczenie terminu przyjęcia lub zabiegu. Odbywa się w oparciu o skierowanie oraz dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca kwalifikacji poszczególnych oddziałów szpitalnych.


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 1, sekretariat oddziału
poniedziałek - piątek od 7:30 do 8:00 i od 13:00 do 14:00
lek. Krzysztof Świątek-Brzeziński, lek. Barbara Barć
59 8635 222
kardiologia@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Odcinek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 1, gabinet nr 139
czwartek od 9:00 do 11:00
lek. Zbigniew Gliński
59 8635 318
rehabilitacja@szpital-lebork.com.pl


Odcinek Rehabilitacji Kardiologicznej

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 1, gabinet nr 139
wtorek - czwartek od 9:00 do 11:00
lek. Agata Polańska-Szczap
59 8635 318
rehabilitacja@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, parter, gabinet nr 2 obok Biura Obsługi Pacjenta
środa od 11:00 do 12:00
lek. Mirosław Niewolin
59 8635 232
gin-pol@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

punkt kwalifikacyjny - budynek Poradni Specjalistycznych, parter, gabinet nr 4
wtorek od 9:00 do 10:00 i piątek od 10:00 do 11:00
lek. Dariusz Karliński
59 8635 311
chirurgia@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

punkt kwalifikacyjny - budynek Poradni Specjalistycznych, parter, gabinet nr 4
poniedziałek - czwartek od 8:30 do 9:30
lek. Mariusz Kamieniecki
59 8635 283, 59 8635 289
ortopedia@szpital-lebork.com.pl

UWAGA! Z powodu zagrożenia epidemicznego kwalifikacje do przyjęć na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej odbywają się w formie TELEPORADY na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Wymagana jest uprzednia rejestracja do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w celu przeprowadzenia kwalifikacji. Numer telefonu jak wyżej.

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 5, sekretariat oddziału
poniedziałek i czwartek od 9:00 do 10:00
lek. Olga Jachimowicz-Duda
59 8635 271
interna@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ GERIATRII

punkt kwalifikacyjny - budynek główny Szpitala, piętro 5, sekretariat oddziału
poniedziałek i czwartek od 9:00 do 10:00
lek. Olga Jachimowicz-Duda
59 8635 271
geriatria@szpital-lebork.com.pl


KWALIFIKACJA DO PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Psychiatryczna Izba Przyjęć - budynek główny Szpitala, parter, przy SOR
całodobowo
lekarz pełniący dyżur w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć
59 8635 785, 59 8635 296
psychiatria@szpital-lebork.com.pl


Przyjęcia na pozostałe oddziały szpitalne nie wymagają uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza

Przejdź do góry strony