Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416560
Liczba odwiedzin
Background Image

ZASADY ODWIEDZIN W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2

Aktualizacja z dnia 12.11.2021:
z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym Szpitalu ponownie wprowadziliśmy ograniczenie odwiedzin oraz możliwości sprawowania opieki nad pacjentami przez osoby bliskie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Aktualizacja z dnia 18.06.2021:
obecna sytuacja epidemiczna, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, pozwala nam na częściowe zniesienie ograniczenia prawa pacjenta do kontaktu osobistego. W związku z tym odwiedziny pacjentów hospitalizowanych są obecnie możliwe na wszystkich oddziałach szpitalnych, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego lub wzmożonego reżimu sanitarnego.

Odwiedziny odbywają się w godzinach od 14.00 do 17.00. Osoba bliska chcąc odwiedzić pacjenta musi ustalić termin odwiedzin z sekretariatem danego oddziału - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Odwiedziny trwają - w zależności od rodzaju reżimu sanitarnego - nie dłużej niż 15 lub 30 minut, a u pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca. Podczas pobytu w szpitalu obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa. Numery telefonów do sekretariatów poszczególnych oddziałów znajdziesz TUTAJ. Na dole możesz pobrać szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin w zależności od zastosowanego rodzaju reżimu sanitarnego. Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić jakie zasady reżimu sanitarnego będą obowiązywać Cię w trakcie odwiedzin.

W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza z uwagi na stan pacjenta, godziny odwiedzin są wyznaczane indywidualnie.


ZASADY ODWIEDZIN W SYTUACJI BRAKU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

ODWIEDZINY pacjentów odbywają się codziennie, jednak z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i popołudniowych, prosimy o przestrzeganie  zalecanych godzin odwiedzin, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.30 i 18.30 -  20.00, w niedzielę i święta w godzinach 11:00-20:00.

Odwiedziny chorych po godzinie 22.00 możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą lekarza dyżurnego.

Z uwagi na poszanowanie praw innych pacjentów i wieloosobowe sale PROSIMY, aby  jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie najwyżej dwie osoby.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Salach Intensywnej Opieki Medycznej i salach zwiększonego nadzoru epidemiologicznego, odwiedziny odbywają się tylko za zgodą i ściśle według bieżących zaleceń  personelu medycznego.

Zgodnie ze Standardami Akredytacyjnymi, krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki, dlatego chcąc sprawować opiekę nad bliską ci osobą, koniecznie poinformuj o tym lekarza bądź pielęgniarkę. Nie wykonuj żadnych czynności bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym. Pomoc w opiece może dotyczyć: toalety ciała, profilaktyki przeciwodleżynowej, usprawniania ruchowego, karmienia i pojenia (z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem) oraz emocjonalnego wsparcia. Wiedząc jak ważna i nieoceniona jest opieka bliskich, udzielimy ci wsparcia i niezbędnych wskazówek.

Pamiętaj, że NIE WOLNO odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z objawami infekcji oraz osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Również ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy lub częściowy zakaz odwiedzin.

W przypadku niestosowania się do niniejszych obowiązków, personel oddziału ma prawo poprosić odwiedzającego o opuszczenie oddziału, a w przypadku rażącego łamania niniejszych zasad, a zwłaszcza w sytuacji stworzenia zagrożenia dla pacjentów, personelu lub odwiedzających zostaniemy zmuszeni do powiadomienia stosownych służb.

Przejdź do góry strony