Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2199438
Liczba odwiedzin
Background Image
Odwiedziny

Obecna sytuacja epidemiczna pozwala nam na częściowe zniesienie ograniczenia prawa pacjenta do kontaktu osobistego. W związku z tym odwiedziny pacjentów hospitalizowanych są obecnie możliwe na oddziałach udzielających świadczeń długoterminowych, tzn. na Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Oddziale Psychiatrycznym, Psychogeriatrycznym i Leczenia Alkoholowych Zespołów abstynencyjnych. Osoby bliskie mogą odwiedzać również pacjentów, których stan zdrowia zagraża ich życiu.

Odwiedziny odbywają się w godzinach od 14.00 do 17.00. Osoba bliska chcą odwiedzić pacjenta musi ustalić termin odwiedzin z sekretariatem danego oddziału - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Odwiedziny trwają nie dłużej niż 30 minut, a u pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca. Podczas pobytu w szpitalu obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa.

W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza z uwagi na stan pacjenta, godziny odwiedzin są wyznaczane indywidualnie.


UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku oraz na podstawie Decyzji nr 19/2020 Wojewody Pomorskiego, wprowadza się ograniczenie prawa pacjentów do kontaktu osobistego poprzez wprowadzenie zakazu odwiedzin oraz sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie. Kliknij TUTAJ oraz TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o wprowadzonych ograniczeniach.


ODWIEDZINY pacjentów odbywają się codziennie, jednak z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i popołudniowych, prosimy o przestrzeganie  zalecanych godzin odwiedzin, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.30 i 18.30 -  20.00, w niedzielę i święta w godzinach 11:00-20:00.

Odwiedziny chorych po godzinie 22.00 możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą lekarza dyżurnego.

Z uwagi na poszanowanie praw innych pacjentów i wieloosobowe sale PROSIMY, aby  jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie najwyżej dwie osoby.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Salach Intensywnej Opieki Medycznej i salach zwiększonego nadzoru epidemiologicznego, odwiedziny odbywają się tylko za zgodą i ściśle według bieżących zaleceń  personelu medycznego.

Zgodnie ze Standardami Akredytacyjnymi, krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki, dlatego chcąc sprawować opiekę nad bliską ci osobą, koniecznie poinformuj o tym lekarza bądź pielęgniarkę. Nie wykonuj żadnych czynności bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym. Pomoc w opiece może dotyczyć: toalety ciała, profilaktyki przeciwodleżynowej, usprawniania ruchowego, karmienia i pojenia (z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem) oraz emocjonalnego wsparcia. Wiedząc jak ważna i nieoceniona jest opieka bliskich, udzielimy ci wsparcia i niezbędnych wskazówek.

Pamiętaj, że NIE WOLNO odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z objawami infekcji oraz osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Również ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy lub częściowy zakaz odwiedzin.

W przypadku niestosowania się do niniejszych obowiązków, personel oddziału ma prawo poprosić odwiedzającego o opuszczenie oddziału, a w przypadku rażącego łamania niniejszych zasad, a zwłaszcza w sytuacji stworzenia zagrożenia dla pacjentów, personelu lub odwiedzających zostaniemy zmuszeni do powiadomienia stosownych służb.

Zdjęcia: designed by Freepik

Przejdź do góry strony