Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1998170
Liczba odwiedzin
Background Image
Odwiedziny

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku oraz na podstawie Decyzji nr 19/2020 Wojewody Pomorskiego, wprowadza się ograniczenie prawa pacjentów do kontaktu osobistego poprzez wprowadzenie zakazu odwiedzin oraz sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie. Kliknij TUTAJ oraz TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o wprowadzonych ograniczeniach.


ODWIEDZINY pacjentów odbywają się codziennie, jednak z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i popołudniowych, prosimy o przestrzeganie  zalecanych godzin odwiedzin, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.30 i 18.30 -  20.00, w niedzielę i święta w godzinach 11:00-20:00.

Odwiedziny chorych po godzinie 22.00 możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą lekarza dyżurnego.

Z uwagi na poszanowanie praw innych pacjentów i wieloosobowe sale PROSIMY, aby  jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie najwyżej dwie osoby.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Salach Intensywnej Opieki Medycznej i salach zwiększonego nadzoru epidemiologicznego, odwiedziny odbywają się tylko za zgodą i ściśle według bieżących zaleceń  personelu medycznego.

Zgodnie ze Standardami Akredytacyjnymi, krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki, dlatego chcąc sprawować opiekę nad bliską ci osobą, koniecznie poinformuj o tym lekarza bądź pielęgniarkę. Nie wykonuj żadnych czynności bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym. Pomoc w opiece może dotyczyć: toalety ciała, profilaktyki przeciwodleżynowej, usprawniania ruchowego, karmienia i pojenia (z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem) oraz emocjonalnego wsparcia. Wiedząc jak ważna i nieoceniona jest opieka bliskich, udzielimy ci wsparcia i niezbędnych wskazówek.

Pamiętaj, że NIE WOLNO odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z objawami infekcji oraz osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Również ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy lub częściowy zakaz odwiedzin.

W przypadku niestosowania się do niniejszych obowiązków, personel oddziału ma prawo poprosić odwiedzającego o opuszczenie oddziału, a w przypadku rażącego łamania niniejszych zasad, a zwłaszcza w sytuacji stworzenia zagrożenia dla pacjentów, personelu lub odwiedzających zostaniemy zmuszeni do powiadomienia stosownych służb.

Zdjęcia: designed by Freepik

Przejdź do góry strony