Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416691
Liczba odwiedzin
Background Image
Osoby niesłyszące

ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Aby ułatwić osobom niesłyszącym kontakt z naszym Szpitalem, istnieje możliwość skorzystania z dostępu do usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z takiego świadczenia należy zgłosić pisemnie, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą planowanej wizyty w szpitalu. Ten wymóg nie ma jednak zastosowania do sytuacji nagłych. Formularz zgłoszenia dostępny jest do pobrania poniżej. Świadczenie usług tłumacza języka migowego jest bezpłatne

Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
•    pisemnie na adres: SPS ZOZ w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork,
•    pocztą elektroniczną
sekretariat@szpital-lebork.com.pl
•    osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala
•    faksem na numer:
59 8633 173

Po otrzymaniu zgłoszenia zostaje ono przekazane Pełnomocnikowi ds. Pacjenta, który kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania pracownika Szpitala (posługującego się językiem migowym) lub wezwanie tłumacza języka migowego z Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

KONTAKT PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoby niesłyszące mają również możliwość korzystania z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (osobą niesłyszącą) w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w komunikowaniu się z nami.

Przejdź do góry strony