Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2199516
Liczba odwiedzin
Background Image

Poniżej zamieszczamy informacje na temat praw przysługujących każdemu pacjentowi oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za egzekwowanie ich przestrzegania.

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

W naszym szpitalu został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, z którym możesz skontaktować się wszystkich kwestiach związanych z przysługującymi Ci prawami. Funkcję tę pełni mgr Anna Kałużna, która przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w budynku Poradni Specjalistycznych (gabinet psychologa, II piętro).

Telefon: 59 8635 786
e-mail:
prawapacjenta@szpital-lebork.com.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
  • przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych.

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjent.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefon: (22) 532 82 50
Fax: (22) 506 50 64
e-mail: 
kancelaria@rpp.gov.pl
Czat: za pośrednictwem strony 
www.gov.pl/web/rpp od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

RZECZNIK PRAWA PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do Rzecznika Praw Pacjenta, który zadanie to realizuje w szczególności poprzez działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Prawa Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Kamila Jakóbowska
Telefon:
664 083 416
e-mail: 
k.jakobowska@rpp.gov.pl
e-mail: 
psychiatria@rpp.gov.pl

Zdjęcia: designed by Freepik, www.gov.pl/web/rpp

Przejdź do góry strony