Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416587
Liczba odwiedzin
Background Image

Prostata, stercz lub gruczoł krokowy to różne nazwy tego samego narządu płciowego męskiego, odpowiadającego za produkcję płynu nasiennego, w którym znajdują się plemniki. Dzięki niemu są ruchliwe i mogą przetrwać w niesprzyjających warunkach. Gruczoł krokowy usytuowany jest blisko odbytnicy, a przez jego wnętrze przechodzi cewka moczowa. Po 30. roku życia, u większości mężczyzn, prostata zaczyna się rozrastać. To naturalne zjawisko związane jest z wiekiem i nazywa się łagodnym przerostem prostaty. Choroba o łagodnym przebiegu utrudnia oddawanie moczu, ale bezpośrednio nie zagraża choremu. Drugim co do częstości schorzeniem gruczołu krokowego jest nowotwór złośliwy, czyli rak. To jedna z najczęściej diagnozowanych chorób nowotworowych wśród mężczyzn. Potencjalnie zabójczy nowotwór może być uleczalny, o ile zostanie rozpoznany w możliwie wczesnej fazie choroby – kiedy jest on ograniczony do gruczołu krokowego.

Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego finansowany przez powiat lęborski

Badaniami objęci są mężczyźni od 40. roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  • badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
  • badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
  • badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
  • konsultacja lekarska z omówieniem wyników.

REJESTRACJA

Centralna Rejestracja Poradni Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00.

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie pod numerem 59 8635 289 lub 59 8635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

Przejdź do góry strony