Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2268417
Liczba odwiedzin
Background Image
Udzielanie świadczeń poza kolejnością

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Pacjentami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są następujące osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz żołnierze poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Kobiety w ciąży,
 • Pacjenci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie labo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
Zasady udzielania świadczeń poza kolejnością:
 • świadczenia udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących,
 • świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenie, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. wizyta w poradni specjalistycznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby wpisane na krajowe listy oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń w zakresie przeszczepów,
 • dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia udzielane są po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.
WAŻNE: pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń poza kolejnością obejmuje cały proces leczenia pacjenta, tzn. nie ogranicza się tylko do tzw. pierwszych wizyt.

Przejdź do góry strony