Spis telefonów


 
Pogotowie Ratunkowe - Numer Alarmowy

 112 999

Izba Przyjęć  59 86-35-333
FAX   59 86-35-314
Kierownik    59 86-35-304
Pielęgniarka Oddziałowa    59 86-35-238

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-244
Lekarz Dyżurny    59 86-35-285
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-256
Dyżurka Pielęgniarek  59 86-35-255
Fax  59 86-35-358

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRYCZNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-790
Lekarz Dyżurny  59 86-35-792
Pokój Lekarzy   59 86-35-792
Dyżurka Pielęgniarek 59 86-35-791
Sekretariat   59 86-35-271
Pielęgniarka Oddziałowa   59 86-35-286

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY i REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Sekretariat 59 86-35-222
Pokój Lekarzy 59 86-35-225
Dyżurka Pielęgniarek 59 86-35-224
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 86-35-301
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-220
Sala Kardiologiczna 59 86-35-303
Odcinek kardiologiczny dyżurka 59 86-35-224
Pracownia diagnostyki kardiologicznej 59 86-35-347
Gabinet EKG 59 86-35-347
Fax 59 86-35-798
Odcinek Rehabilitacji Kardiologicznej - Dyżurka Pielęgniarska 59 86-35-223

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-309
Gabinet Lekarski  59 86-35-254
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-216
Pokój Badań   i Konsultacji  59 86-35-366
Odcinek Niemowlęcy dyżurka  59 86-35-221
Odcinek dzieci starszych dyżurka / sekretariat  59 86-35-251
Szkoła Rodzenia  59 86-35-348

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-307
Pokój Lekarzy  59 86-35-270
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-234
Dyżurka Pielęgniarek   59 86-35-308

 

BLOK OPERACYJNY    
Kierownik    59 86-35-313
Pokój lekarski   59 86-35-407
Pokój Pielęgniarek Operacyjnych  59 86-35-246

   

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
i REHABILITACYJNY
 
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-241
Lekarz Dyżurny      59 86-35-248
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-245
Sekretariat   59 86-35-311
Dyżurka Pielęgniarska  59 86-35-242
Sala Pooperacyjna  59 86-35-316
Gabinet Zabiegowy aseptyczny  59 86-35-404
Pokój Badań   59 86-35-360
Pokój Socjalny  59 86-35-405

 

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-240
Pokój Lekarzy  59 86-35-228
Pielęgniarka Oddziałowa   59 86-35-317
Sekretariat  59 86-35-318
Punkt Pielęgniarski   59 86-35-214

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY   
Lekarz Kierujący Oddziałem    59 86-35-231
Lekarz Dyżurny  59 86-35-237
Dyżurka Lekarska ginekologiczna  59 86-35-293
Położna Oddziałowa  59 86-35-305
Sekretariat   59 86-35-232
Dyżurka Położnych /Położniczy/  59 86-35-235
Dyżurka Położnych /Patologii ciąży/   59 86-35-236
Dyżurka Położnych /Ginekologia/   59 86-35-292
Trakt Porodowy  59 86-35-233
Sala porodowa  59 86-35-306

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-354
Sekretariat   59 86-35-296
Pokój Lekarza  59 86-35-365
Pokój Lekarza  59 86-35-321
Pokój Lekarza  59 86-35-323
Pokój Lekarza  59 86-35-355
Psycholog  59 86-35-274
Psycholog  59 86-35-287
Dyżurka Pielęgniarek    59 86-35-250
Dyżurka Pielęgniarek /parter/  59 86-35-205
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-319
Lekarz dyżurny IIp.   59 86-35-259
Sala psychoterapii   59 86-35-380
Dyżurka Pielęgniarek /parter/  59 86-35-205
Oddział Dzienny Psychiatryczny 59 86-35-262

 

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY  
Sala intensywnej terapii  59 8635 360
Lekarz dyżurny  59 8635 792
Pielęgniarka oddziałowa  59 8635 286
Sekretariat  59 8635 271
Kierownik oddziału  59 8635 790
Dyżurka pielęgniarek  59 8635 791
Sala rehabilitacyjna  59 8635 796

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE  

CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych

Koordynator Poradni Specjalistycznych

 59 86-35-283 lub  59 86-35-289

59 8635 793

Poradnia Nefrologiczna (Centrum Dializa Sp. z o.o.)

 

 

 

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII  
Rejestracja  59 86-35-264

 

DZIAŁ FIZJOTERAPII    
Kierownik  59 86-35-258
Gabinet konsultacyjny  59 86-35-326
Fizykoterapia   59 86-35-229
Rejestracja  59 86-35-213
Hydroterapia  59 86-35-295
Sala ćwiczeń duża  59 86-35-265
Sala ćwiczeń mała  59 86-35-361
Wczesna rehabilitacja noworodka   59 86-35-361
Sala drenażu limfatycznego  59 86-35-324
Sala masażu  59 86-35-434

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   
Kierownik  59 86-35-338
Kierownik Techników  59 86-35-335
Tomografia Komputerowa   59 86-35-291
Rejestracja  59 86-35-227

 

APTEKA ZAKŁADOWA  
Kierownik   59 86-35-203
Księgowość   59 86-35-334
Ekspedycja  59 86-35-410

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE   
Kierownik  59 86-35-344
Rejestracja   59 86-35-217
Pracownia  Biochemii  59 86-35-412
Pracownia Serologii   59 86-35-219

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE   
Kierownik  59 86-35-345
Rejestracja   59 86-35-298

 

 PATOMORFOLOGIA  
Pracownia Patomorfologii  59 86-35-204
Prosektorium  59 86-35-209

 

 INNE  
Psycholog szpitalny  59 86-35-786
Krwiodawstwo   59 86-35-279

 

STACJA DIALIZ  (Centrum Dializa Sp. z o.o.)  
Rejestracja  59 84-13-497

  

DYREKCJA SZPITALA  
Dyrektor  
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Naczelny Lekarz Szpitala  
Sekretariat  59 86-35-325
   59 86-35-331
Sekretariat fax  59 86-33-173
Pielęgniarka Naczelna  59 86-35-272
  Sekretariat Dyrekcji nie łączy rozmów do pozostałych komórek Szpitala.

 

ADMINISTRACJA  

 
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania   59 86-35-273
Kadry - Kierownik  59 86-35-275
Kadry  59 86-35-261
Ksero   59 86-35-257
Pielęgniarka Epidemiologiczna   59 86-35-272
Radca Prawny   59 86-35-268
Główny Księgowy  59 86-35-312
Księgowość   59 86-35-276
Sekcja ds. kosztów   59 86-35-349
Kasa    59 86-35-351
Płace   59 86-35-350
   59 86-35-277
KRIS- Kierownik i Dział Statystyki  59 86-35-212
KRIS  59 86-35-356
Archiwum  59 86-35-239
Zamówienia Publiczne  59 86-35-249
Dział Analiz i Projektów  59 86-35-322
Dział socjalny   59 86-35-210
Sekcja Inwestycji i Dozoru Budowlanego  59 86-35-280
Inspektor OC   59 86-35-273
Inspektor BHP i P.poż   59 86-35-315

 


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w gabinecie psychologa (II piętro budynku Poradni Specjalistycznych).

Obowiązki Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta pełni Anna Kałużna, tel.  59 86 35 786.

Do zadań Pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
- przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
- podejmowanie działań interwencyjnych.