Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2623103
Liczba odwiedzin
Background Image

29 listopada 2013r. wszystkie miejsca parkingowe znajdujące się na terenie naszego Szpitala zostały przekształcone w PŁATNY PARKIG NIESTRZEŻONY, na którym dostępne jest 130 miejsc parkingowych.

Na terenie parkingu Szpitala znajduje się 130 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pacjentów, osób przywożących lub odwiedzających pacjentów oraz pracowników Szpitala. Szczegółowe informację  na temat zasad korzystania z miejsc parkingowych oraz zasad odpłatności za parkowanie znajdują się poniżej.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

 • do 15 minut – bez opłat
 • do 1 godziny – 3 zł
 • za kolejne godziny:
  •     od 2 godziny do 5 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 2 zł
  •     od 6 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł
 • opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie aktywowanych kart pracowników SPS ZOZ w Lęborku zgodnie z § 6 ust. 4 i 6 Regulaminu parkingu:
  •     za 1 miesiąc kalendarzowy 25 zł
 • opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie kart abonamentowych zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu parkingu
  •     za 1 miesiąc kalendarzowy 30 zł
 • opłat parkingowych nie pobiera się za korzystanie z parkingu na podstawie kart abonamentowych zgodnie z §6 pkt 5a Regulaminu parkingu
 • opłata parkingowa w sytuacji zgubienia lub zniszczenia biletu parkingowego lub karty abonamentowej – 50 zł
 • opłata za wydanie karty abonamentowej – 10 zł
 • opłata uzupełniająca naliczana w przypadku gdy pojazd nie opuści parkingu w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty zasadniczej, za okres od momentu ostatniego opłacenia biletu parkingowego w wysokości: 3 zł za pierwszą, rozpoczętą godzinę, 2 zł za rozpoczętą 2, 3, 4 i 5 godzinę oraz 1 zł za 6 i każdą kolejną rozpoczętą godzinę tego okresu
 • zwolnione od opłat za parkowanie są:
  • pojazdy zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,
  • pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  • pojazdy zaopatrzenia SPSZOZ w Lęborku, pojazdy podmiotów świadczących usługi inne niż medyczne na rzecz SPSZOZ w Lęborku, pojazdy zaopatrzenia podmiotów świadczących usługi na terenie SPSZOZ w Lęborku

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin parkingu niestrzeżonego na terenie SPS ZOZ w LęborkuZarządzenie nr 21/2020 w sprawie zmiany Regulaminu parkingu

Przejdź do góry strony