Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461811
Liczba odwiedzin

Polityka jakości

Menu

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMA ZARZADZANIA
edycja I z dnia 18.06.2018

Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania- Misja SPSZOZ w Lęborku obejmująca normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO 14001;2015, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC,
27001:2017, PN-EN 22000:2006 oraz standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Szpitali i standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Celem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jest świadczenie usług medycznych na wysokim specjalistycznym poziomie, z zachowaniem wymagań ustawowych i przepisów prawnych, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Działania ukierunkowane są na potrzeby, oczekiwania a także na zwiększenie zaufania i zadowolenia pacjentów. 

Polityka jakości jest ściśle powiązana z naszym powołaniem, wyznawanymi przez nas wartościami, postawą etyczną i z przyjętą misją.

Przejdź do góry strony