Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1998244
Liczba odwiedzin
Background Image
Poradnie
Poradnie
Poradnie
Aby zarejestrować się do dowolnej Poradni Specjalistycznej, skorzystaj z usług CENTRALNEJ REJESTRACJI.
 
CENTRALNA REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
były budynek Oddziału Psychiatrycznego
 
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00
telefonicznie pod nr 59 8635 283 oraz 59 8635 289 lub osobiście
Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego pod nr 59 8635 329
 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Pacjentami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są następujące osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz żołnierze poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Kobiety w ciąży,
 • Pacjenci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie labo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
Zasady udzielania świadczeń poza kolejnością:
 • świadczenia udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących,
 • świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenie, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. wizyta w poradni specjalistycznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby wpisane na krajowe listy oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń w zakresie przeszczepów,
 • dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia udzielane są po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.
WAŻNE: pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń poza kolejnością obejmuje cały proces leczenia pacjenta, tzn. nie ogranicza się tylko do tzw. pierwszych wizyt.
 
Zdjęcia: designed by Freepik

Przejdź do góry strony