Blok Operacyjny

Tel. kontaktowy: 059 86 35 313

 Personel Bloku Operacyjnego:

 • Kierownik Boku Operacyjnego - mgr Grażyna Kusowska
 • Z-ca Kierownika – mgr Urszula Marcinkowska
 • 15 pielęgniarek  specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 3 sale operacyjne, sala wybudzeń, oraz sala do cięć cesarskich.

Blok Operacyjny pełni całodobowy ostry dyżur. Zabiegi planowe wykonywane są  do godz.15:00.

Wysoko wyszkolona kadra medyczna, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, gwarantuje dokładność, fachowość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 

Wyposażenie Bloku Operacyjnego:

Poza podstawowym sprzętem, który gwarantuje funkcjonalność jak i bezpieczeństwo pacjenta posiadamy również sprzęt specjalistyczny, między innymi :

·         Aparat endokrynologiczny do śródoperacyjnego monitoringu, stymulacji, lokalizacji i identyfikacji nerwów czaszkowych i obwodowych nerwów czuciowo-motorycznych w czasie operacji

·         Gamma Finder -  do śródoperacyjnej i przedoperacyjnej detencji znaczników radioaktywnych

·         Force-Triad  -    generator do ablacji falami o  częstotliwości radiowej z zastosowaniem prądu dwubiegunowego i powiązanych akcesoriów wytwarzającym prąd o wysokiej częstotliwości

·         Harmonik -  do wykonywania nacięć hemostatycznych i/lub koagulacji tkanek miękkich wykorzystując energię  fal ultradźwiękowych

·         Morcelator-    znajdujący zastosowanie w laparoskopowych ginekologicznych oraz urologicznych zabiegach. Służy do usuwania włókniaków lub macicy podczas zabiegów laparoskopowych.

 

Wyposażenie bloku operacyjnego umożliwia pełnoprofilowe leczenie operacyjne z zakresu:

CHIRURGII

 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii laparoskopowej
 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej
 • wybrane zabiegi z zakresu proktologii
 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii endokrynologicznej
 • zabiegi z zakresu chirurgii przepuklin
 • zabiegi z zakresu chirurgii urazowej w przypadkach pilnych 
 • leczenie przewlekłych ran metodą podciśnieniową NPWT 

 

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

zakresy zabiegów operacyjnych realizowane  metodami:

 • laparoskopowymi --amputacje trzonu macicy, ciąż pozamacicznych, usuwanie zmian łagodnych w obrębie narządu rodnego i miednicy małej.
 • histeroskopowymi -- leczenie chorób macicy oraz endometrium.
 • konwencjonalnalnymi z dostępu brzusznego i pochwowego - wyłuszczenia i wycięcia zmian jajnikowych oraz mięśniaków macicy usunięcia narządu rodnego.
 • zabiegi operacyjne uroginekologiczne --korygujące zaburzenia nietrzymania moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych
 • wykonywanie cięć cesarskich

 

ORTOPEDII  I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

 • zabiegi korekcyjne i rekonstrukcyjne/ osteotomie (np.: zabiegi na stopach, rękach, biodrze, barku, kolanie)
 • leczenie nawykowych zwichnięć w obrębie barku, rzepki itp.
 • chirurgia kolana/zabiegiartroskopowe, rekonstrukcje wiązadłowe metodą artroskopową. Przeszczepy mozaikowe chrząstki w stawie kolanowym
 • endoprotezoplastyka stawów biodrowych: endoprotezy cementowe, bezcementowe, hybrydowe, rewizyjne
 • leczenie operacyjne niezłośliwych guzów kości i tkanek miękkich
 • Złamania kości długich leczenie operacyjne przy pomocy:
 • zespoleń wewnętrznych (A-O)
 • śródszpikowych (gwoździe śródszpikowe blokowane, DSB, Endery,   inne)
 • zewnętrznych (Polfix, Dynastab, i inne)
 • złamania przezstawowe
 • urazy stawów / w tym endoskopowe zabiegi rekonstrukcyjne stawu kolanowego
 • czynnościowe leczenie złamań Chirurgia ręki /zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne; szwy i przeszczepy nerwów i ścięgien, inne.

Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny