Dział Fizjoterapii

Kierownik Działu Fizjoterapii – mgr Ewa Zając, tel. 59 86 35 258

 • dr Elżbieta Rajkowska-Labon
 • 5 mgr rehabilitacji
 • 7 techników fizjoterapii
 • logopeda

Dział fizjoterapii czynny jest:

 • poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 17.00
 • wtorek, czwartek 7.00 – 18.00

Rejestracja jest czynna w godz. 7.30 – 15.00

ustalanie zabiegów do godz. 14:00

Numery telefonów:
 

Rejestracja 59 8635213 Pok. 1
Kierownik 59 8635258 Pok. 2
Gabinet konsultacyjny 59 8635330 Pok. 5
Wczesna rehabilitacja dziecięca 59 8635361 Pok. 7
Poradnia Rehabilitacyjna - gabinet konsultacyjny 59 8635326 Pok. 6
Sala drenażu limfatycznego 59 8635324 Pok. 8
Duża sala ćwiczeń 59 8635265 Pok. 10
Fizykoterapia 59 8635229 Pok. 11
Hydroterapia 59 8635295 Pok. 15
Masaż klasyczny 59 8635434 Pok. 16

W dziale Fizjoterapii realizowane są zabiegi fizjoterapeutyczne zarówno w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym dla dorosłych i dzieci.
Świadczone są również usługi z zakresu rehabilitacji środowiskowej.


Wykonywane zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja
 • ćwiczenia różne: czynne, czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, izometryczne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • nauka poruszania się
 • mobilizacje
 • wyciągi
 • ćwiczenia ogólnousprawniające

Wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • leczenie ciepłem i zimnem
 • wodolecznictwo
 • światłolecznictwo
 • elektrolecznictwo
 • biostymulacja promieniowaniem laserowym
 • pole magnetyczne
 • ultradźwięki
 • masaż leczniczy, pneumatyczny


Informacje dla pacjentów:

 • Pacjent ma prawo korzystać z bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza Specjalistę lub lekarza POZ (lekarz kierujący nie pokrywa kosztów związanych ze skierowaniem)
 • każdy ma prawo wyboru placówki rehabilitacyjnej
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii