Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne

REJESTRACJA tel. 59 863 52 98
e-mail:
bakteriologia@szpital-lebork.com.pl

Laboratorium przyjmuje badania:

Poniedziałek – Piątek

7:30 – 14:30

Soboty, niedziele i święta – nieczynne


Godziny odbioru wyników:

Poniedziałek – Piątek

10:00 – 14:45

Soboty, niedziele i święta – nieczynne

 

Personel:

Kierownik Laboratorium

 • mgr Dorota Niewolin – specjalista analityki klinicznej – w trakcie specjalizacji z mikrobiologii medycznej

Zastępca kierownika

 • mgr Łukasz Ciaś – w trakcie specjalizacji z mikrobiologii medycznej

Pozostały personel:

 • Anetta Greszta
 • Magdalena Ziemann-Płotka
 • Martyna Mikołajczyk
 • Edyta Łotysz-Krupitz

 

Laboratorium Mikrobiologiczne spełnia wymogi stawiane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i jest wpisane do Ewidencji Laboratoriów pod numerem 1739

Naszym głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości usług poprzez system wewnętrznej kontroli, stosowanie procedur zalecanych przez ośrodek referencyjny (KORDL, KOROUN), stale podnoszenie kwalifikacji personelu (specjalizacje, studia podyplomowe, kursy) oraz wysokiej jakości sprzęt.

Priorytetowe badania: posiew krwi, płynu mózgowo – rdzeniowego oraz innych płynów z jam ciała są wykonywane za pomocą automatycznego systemu Bactec 9120, który przyspiesza diagnostykę, a w rezultacie czas oczekiwania na wynik i wprowadzenie terapii celowanej w miejsce empirycznej. Identyfikacja i lekooporność odbywa się za pomocą aparatu Vitek 2 compact.

Laboratorium Mikrobiologiczne uczestniczy od kilkunastu lat w Krajowych Zewnętrznych Sprawdzianach Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej uzyskując zawsze oceny bardzo dobre oraz Świadectwa Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych. Uczestniczymy również w zewnętrznej międzynarodowej kontroli: National External Qality Assesment Scheme for Microbiology – NEQUAS UK, której efektem są coroczne pozytywne oceny i certyfikaty.

W związku z wprowadzeniem w 2003 roku badań czystości mikrobiologicznej produktów nie sterylnych Laboratorium Mikrobiologiczne jako wytwórca podlega nadzorowi GIF, czego efektem są uzyskane zezwolenia na wytwarzanie oraz certyfikat GMP wydany w kwietniu 2020 r.

Od 01.04.2011 roku laboratorium wprowadziło metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów opracowane przez European Comminittee on Antimicrobial Suscebility Testing (EUCAST). Wytyczne obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej.

 

Laboratorium świadczy następujące usługi dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych oraz innych zleceniodawców w oparciu o umowy:

 1. Badania mikrobiologiczne wszystkich materiałów:
 • Płyn mózgowo – rdzeniowy
 • Płyny z jam ciała
 • Kału
 • Gardła
 • Ucha
 • Kanału szyjki macicy
 • Nasienia
 • Badania przesiewowe w kierunku patogenów alarmowych
 • Oraz innych miejsc zmienionych chorobowo

2. Badania kontroli mikrobiologicznej środowiska:

 • Wymazy środowiskowe
 • Odciski powierzchni
 • Czystość powietrza
 • Kontrola procesów sterylizacji (sporale)

  3. Badania serologiczne:
 • Testy lateksowe w kierunku chorób reumatycznych (ASO,Latex,Waller Rose)
 • Testy immunochromatograficzne z kału (Helicobacter pylori, Rotawirus, Adenowirus, Norowirus, GDH Clostridium dificille, Toksyny A i B Clostridium dificille, Campylobacter, Laktoferyna, Krew utajona, Giardia lamblia.
 • Testy immunochromatograficzne z surowicy (Helicobacter pylori, Treponema pallidum (kiła)).
 • Testy immunochromatograficzne wymazów (antygen Streptococcus pyogenes, antygen Chlamydia trachomatis, RSV, Wirus grypy).
 • Testy immunochromatograficzne z moczu (antygen Streptococcus pneumoniae, antygen Legionella z moczu).
 • Testy ELISA (Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Helicobacter pylori, Campylobacter ssp, Yersinia ssp, Gardia lamblia).

  4. Badania czystości mikrobiologicznej:
 • Wody dla przemysłu farmaceutycznego oraz stacji dializ.

  5.Inne badania:
 • Mycoplasma/Ureaplasma z kanału szyjki macicy lub cewki moczowej.

Laboratorium Mikrobiologiczne kieruje materiały i izolaty z zakażeń inwazyjnych oraz szczepy wielolekooporne w celu potwierdzenia mechanizmów oporności metodami diagnostyki molekularnej w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Zakażeń Bakteryjnych Układu Nerwowego i Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
 

Materiały do pobrania: