Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

od 1 października 2017r. (niedziela)  od godziny 8.00 rozpoczął realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane będą w budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Lekarzy Rodzinnych SPSZOZ w Lęborku,  przy ulicy Juliana Węgrzynowicza 13, tel. 59/ 86 33 000.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta.

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki mogą być realizowane w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie stanowiącego  bezpośredniego  zagrożenia   życia, w przypadkach gdy leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy lub gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie ze  oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco pogorszyć stan zdrowia.

Godziny udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki:  od 18.00 do 08.00  dnia następnego w dni powszednie oraz  od  godziny 08.00 do godz. 08.00 dnia następnego  w dni wolne od pracy.  Do świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i  świątecznej opieki  nie obowiązuje rejonizacja.

Opieka jest realizowana w trybie porad lekarskich oraz świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę  w trybie następujących rodzajów porad:

1/porada lekarska ambulatoryjna tj udzielana w siedzibie świadczeniodawcy

2/porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu  świadczeniodawcy

3/porada lekarska udzielona telefonicznie

4/wizyta pielęgniarska  ambulatoryjna

5/wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.

Czego nie można uzyskać korzystając ze świadczeń nocnej
i świątecznej  opieki zdrowotnej?

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można  uzyskać np. wizyty  kontrolnej w związku z  wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na  stosowane na stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do lekarza specjalisty.

Dodatkowe informacje znajdują się  na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,5976