Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii znajduje się na I piętrze naprzeciwko pracowni rentgenowskiej.

ENDOSKOPIA – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno – leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów.

Badania endoskopowe polegają na wprowadzeniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód – przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy służący do wprowadzenia specjalnych narzędzi służących do pobierania materia.łu do badań i wykonywania zabiegów).

 

Rejestracja: 59 86 35 264

Kierownik Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku:
Lek. med. Aleksander Szyłko - specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze wykonujący procedury endoskopowe:
 • Lek. med. Aleksander Szyłko - specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. med. Paweł Wojtkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog nr tel. 602 308 599
 • Lek. med. Cezary Płatkowski - specjalista gastroenterologii, specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. med. Przemysław Ciura - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
Pielęgniarki:
 • Pielęgniarka dyplomowana - Jolanta Kiedrowska
 • Pielęgniarka dyplomowana - Bożena Skocka
 
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:25 - 15:00
Wtorek 7:25 - 15:00
Środa 7:25 - 15:00
Czwartek 10:00 - 17:35
Piątek 7:25 - 15:00
 
Rejestracja:
Wtorek 8:00 - 10:30
Środa 8:00 - 10:30
Czwartek 10:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 10:30
 
Pracownia Endoskopii SPS ZOZ Lębork prowadzi usługi w zakresie diagnostyki i leczenia endoskopowego dla Pacjentów lecznictwa zamkniętego i otwartego. 
Procedury endoskopowe wykonywane są przez doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską ciągle podnoszącą swe kwalifikacje. 
Pracownia wykonuje procedury endoskopowe w trybie planowym i pilnym- całodobowo. 
Wykonuje pełen zakres badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 
 
Do głównych procedur wykonywanych w oparciu o Pracownię Endoskopową i Zakład Radiologii należą: 
 
 • GASTROSKOPIA
 • GASTROSKOPIA+ TEST URAZOWY
 • GASTROSKOPIA + POBIERANIE WYCINKÓW DO WERYFIKACJI HISTOPOATOLOGICZNEJ
 • GASTROSKOPIA + OSTRZYKIWANIE KRWAWIACYCH ZMIAN TJ. OWRZODZEŃ, NADŻEREK ,ŻYLAKÓW PRZEŁYKU
 • USUWANIE CIAŁ OBCYCH 
 • Gastroskopia + klipsowanie krwawiących zmian

 • gastroskopia + koagulacja Beamerem Argonowym – APC

 • Gastroskopia + mukosektomia zmian patologicznych w żołądku, 12-cy

 • Gastroskopia + oglądanie zmian patologicznych w opcji NBA

Rektosigmoidoskopia:
 • REKTOSIGMOIDOSKOPIA
 • REKTOSIGMOIDOSKOPIA + BIOPSJA 
 • KOLONOSKOPIA
 • KOLONOSKOPIA+ BIOPSJA
 • KOLONOSKOPIA + POLIPEKTOMIA
 • KOLONOSKOPIA + TAMOWANIE KRWAWIEŃ Z DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 
 • Kolonoskopia + koagulacja Beamerem Argonowym – APC

 • Kolonoskopia + mukosektomia zmian patalogicznych jelita grubego

 • Kolonoskopia + oglądanie zmian patologicznych w opcji NBA

W przypadku kiedy pacjentowi zostają pobrane wycinki  lub inny materiał tkankowy do badania histopatologicznego należy zgłosić się po wynik osobiście lub z pisemnym upowżnieniem po 3 - 4 tygodniach.

Nasza pracownia współpracuje z Ośrodkiem Endoskopowym w Szczecinie i ze szpitalem MSW w Gdańsku.

 
 • ECPW
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA+USUNIĘCIE ZŁOGÓW
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA+ PROTEZA
 • ECPW + SFINKTEROTOMIA +SONDA NOSOWO ŻÓŁCIOWA . 

   

 

SZANOWNY PACJENCIE

Jeżeli masz wyznaczony termin gastroskopii/ kolonoskopii/ innej procedury endoskopowej

jeżeli przyjmujesz:

 • A. Leki przeciwpłytkowe:
 • kwas acetylosalicylowy (Polocard,
 • Acard, Polopiryna)
 • klopidogrel (Plavix, Agregex, Areplex,
 • Zylt, Plavocorin)

B. Antykoagulanty:

 • Warfin
 • Sintrom
 • Acenokumarol
 • Pradaxa
 • Xarelto
 • Inne

Poinformuj o tym Personel Pracowni Endoskopowej

 

Poinformuj swojego lekarza o wyznaczonym terminie badania, gdyż może będziesz miał, w niektórych przypadkach odstawione powyższe leki lub zamienione na inne.

 

MODYFIKACJA LECZENIA PRZECIWPŁYTKOWEGO (ANTYAGREGACYJNEGO) I PRZECIWZAKRZEPOWEGO U CHORYCH PODDANYCH PROCEDURĄ ENDOSKOPOWĄ

Zasady postępowania w przypadkach pacjentów poddanych leczeniu antyagregacyjnemu i przeciwzakrzepowemu, u których planowane jest wykonanie procedury endoskopowej w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego regulują opublikowane w 2013r. wytyczne Grupy Robotniczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz wytyczne ESGE z 2011r. Reasumując cytowane zalecenia, nawet w sytuacji stosowania podwójnej terapii antyagregacyjnej, nie ma potrzeby odstawiania leczenia antyagregacyjnego (kwas acetylosalicylowy, pochodne tienopirydyny) u pacjentów, u których wykonuję się diagnostyczną gastroskopię z biopsją bez użycia elektrokoagulacji. W przypadku planowanego zabiegu usunięcia polipów >1 cm u pacjentów przyjmujących podwójną terapię antyagregacyjną zaleca się rozważenie odroczenia zabiegu lub też odstawienie ( po konsultacji z kardiologiem) pochodnych tienopirydyny na 7 dni przed planowanym zabiegiem; nie ma natomiast konieczności odstawiania preparatów kwasu acetylosalicynowego. Ponadto zaleca się odstawienie leków antyagregacyjnych w przypadku planowania zabiegów endoskopowej mukozektomii i dyssekcji podśluzówkowej. Trzeba podkreślić, że „pomostowe” stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych u pacjentów poddanych leczeniu antyagregacyjnemu jest nieskuteczne, co wynika z odrębnych mechanizmów działania tych leków. Natomiast w przypadku chorych, przyjmujących przewlekle doustne antykoagulanty (pochodne kumaryny), przygotowywanych do planowanych zabiegów endoskopowych w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego należy rozważyć terapię „pomostową” heparynami drobnocząsteczkowymi (nie jest to natomiast konieczne w przypadku diagnostycznej gastroskopii z biopsją). Ponadto u chorych poddanych leczeniu antyagregacyjnemu lub przeciwzakrzepowemu, u których wystąpiły objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, należy odstawić omawiane grupy leków do czasu uzyskania endoskopowej hemostazy. Natomiast endoskopia interwencyjna, przeprowadzana w celu tamowania krwawienia może i powinna być wykonywana u pacjentów poddanych zarówno leczeniu przeciwpłytkowemu, jak i przeciwzakrzepowemu.

Wytyczne dotyczące zasad postępowania w przypadkach pacjentów leczonych tzw. nowymi lekami antyagregacyjnymi i przeciwzakrzepowymi zostały opublikowane przez ASGE w 2014r. Według cytowanych zaleceń inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban i apiksaban) należy odstawić 24 godz. przed diagnostyczną EGD i przed procedurami z niskim ryzykiem krwawienia oraz 48 godz. przed procedurami, obciążonymi wysokim ryzykiem krwawienia. Okres przed procedurą endoskopową, w jaki należy odstawić bezpośredni inhibitor trombiny, uzależniony jest od wydolności nerek pacjenta i wynosi od 24 do 120 godz. w przypadku procedur z niskim ryzykiem krwawienia oraz od 2 do >5 dni w przypadku procedur obarczonych wysokim ryzykiem krwawienia. Terapię pochodnymi tienopirydyny nowej generacji należy wstrzymać na 5 – 10 dni przed planowanym zabiegiem endoskopowym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie ma zaleceń doryczących odstawiania pochodnych tienopirydyny przed diagnostyczną EDG. W przypadku terapii inhibitorami receptora glikoproteinowego Iib/IIIa abcyksymab należy odstawić 12-24 godz. przed każdą procedurą diagnostyczną i terapeutyczną w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, natomiast leczenie eptyfibatydem należy wstrzymać 2-4 godz. przed planowanym zabiegiem terapeutycznym w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W ramach hospitalizacji  Pracownia Endoskopii SPS ZOZ wykonuje:

 • Złożone polipectomie endoskopwe w zakresie przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego.
 • Zabiegi poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego.
 • Usuwanie za pomocą koagulacji w osłonie argonu (APC) zmian o charakterze malformacji naczyniowych przewodu pokarmowego.
 • Zabiegi zakładania endoskopowej gastrostomii ( PEG)
 • Opaskowanie żylaków przełyku.
 • Zabiegi w zakresie dróg żółciowych i trzustkowych (ERCP, sfinkterotomie z usuwaniem złogów, endolitotrypsje, poszerzanie zwężeń przewodów żółciowych i trzustkowych, protezowanie przewodów żółciowych, łącznie z protezowniami paliatywnymi protezami samorozprężalnymi, protezowanie dróg trzustkowych, endoskopowe leczenie szkód żółciowych powstałych w trakcie leczenia operacyjnego) .
 • Endoskopowe wycięcie brodawki Vatera.
 • Endoskopowy przezścienny drenaż torbieli trzustki.
 • Endoskopowe wycinanie zmian podśluzówkowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Paliatywne protezowanie zwężeń nowotworowych w zakresie przełyku i jelita grubego protezami samorozprężalnymi.

Wysokospecjalistyczne procedury wykonywane są w warunkach gabinetu zabiegowego Pracowni Endoskopii  w znieczuleniu w asyście lekarza anestezjologa. Posiadamy nowoczesną elektrokoagulację wraz z koagulacją w osłonie argonu (APC), dająca bezpieczeństwo w trakcie zabiegów endoskopowych. Sterylizacja sprzętu odbywa się zgodnie z normami unijnymi, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. W trosce o dobro naszych pacjentów lekarze wykonujący badania i zabiegi endoskopowe podlegają ciągłym szkoleniom zarówno w ramach warsztatów endoskopowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe w Polsce jak i za granicą. Lekarze wykonujący badania w pracowni posiadają certyfikaty uprawniające do wykonywania wszelkich procedur endoskopowych wydane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. W pracowni wykonywane są badania zarówno w ramach świadczeń ambulatoryjnych finansowanych przez NFZ jak również w ramach hospitalizacji. Rocznie wykonujemy ponad 2 tysięce badań i zabiegów endoskopowych.

 

PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE

 1. Zakładanie żołądkowych przetok odżywczych drogą endoskopową PEG
 2. Protezowanie połączenia przełykowo - żołądkowego w nieoperacyjnych nowotworach przełyku
 3. Rozszerzenie przełyku w Achalazji przełyku
 4. Rozszerzenie przełyku w zwężeniach o innej etiologii
 5. Protezowanie dróg żółciowych stentami metalowymi w przebiegu nieoperacyjnego raka dróg żółciowych
 6. Endoskopowy drenaż pseudotorbieli trzustkowych
 7. Leczenie guzków krwawicowych odbytu o paskowanie metodą Barrona
 8. Leczenie endoskopowe w skrajnej otyłości BMI >40 lub BMI>35 przy dodatkowych obciążeniach - BIB
 9. Wycinanie zmian żołądka, 12-cy, jelita grubego za pomocą mukosektomii.

Do wykonywania procedur endoskopowych używany jest sprzęt endoskopowy i akcesoria nowej generacji firmy: OLYMPUS, PENTAX, WILSON COOK, HAMMER. Cały proces dekontaminacji sprzętu endoskopowego wykonywany jest wg zaleceń Grupy Roboczej ds. dekontaminacji sprzętu endoskopowego przy Przewodniczącym Krajowego Zespołu Konsultantów Medycznych w dziedzinie gastroenterologii. Wszelkie akcesoria endoskopowe po sterylizacji przechowywane są w hermetycznie zamkniętych rękawach foliowych.

Rejestracja pacjentów odbywa się w dogodnych terminach, po bardzo szczegółowym wytłumaczeniu przez Personel Pracowni sposobu przygotowania do badania. Pacjent w każdej chwili ma prawo zaciągnąć informacji o interesującym go badaniu.

Wszelkie procedury endoskopowe wykonywane są po uzyskaniu zgody Pacjenta.

W bardziej skomplikowanych procedurach endoskopowych np. (polipektomia,ECPW). Pacjent podczas ich wykonywania prowadzony jest przez doświadczony Zespół Anestezjologiczny, przez co niedogodności i ryzyko badania sprowadzone są do minimum.

Pracownia Endoskopowa SP ZOZ Lębork w trosce o dobro Pacjenta ciągle zwiększa zakres swych usług wzbogaca się o coraz to nowszy sprzęt, szkoli kadrę medyczną.

 

CENNIK w przypadku badań wykonanych prywatnie wpłata w kasie SPS ZOZ Lębork

 • gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym 150zł

 • gastroskopia diagnostyczna z biopsją – bad. Histopatologiczne 190zł

 • kolonoskopia diagnostyczna 310zł

 • kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do bad. Hist. 370zł

 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej ( liczba polipów 1-3 średnica każdego nie większa niz 20 mm) 1000zł

 • rektoskopia 60zł

Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii