Pracownia Patomorfologii

Godziny Pracy:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:35

Tel. 59 8635 204

Lekarze:

 • lek. med. Leonard Gross - kierownik - specjalista w dziedzinie patomorfologii
 • lek. med. Marta Gross - specjalista w dziedzinie patomorfologii

Diagności laboratoryjny:

 • mgr Jolanta Rojek – specjalista w dziedzinie cytomorfologii medycznej

Pozostały personel zakładu:

 • mgr inż. Kamilla Błauciak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Amelia Morawska

Sekretarki medyczne:

 • Wiesława Bigus
 • Beata Klejna

Pomoc laboratoryjna:

 • Ewa Radzikowska

Laborant sekcyjny

 • Janusz Biliński

W Pracowni Patomorfologii wykonywana jest pełnoprofilowa diagnostyka histopatologiczna, cytopatologiczna oraz immunohistochemiczna.

Pracowania wykonuje łącznie 36 000 badań rocznie (histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, BAC, immunohistochemicznych) dla SPS ZOZ w Lęborku oraz innych Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego.

Oferuje następujące usługi:

Nazwa badania

Cena badania (PLN)

Badanie histopatologiczne

35,00

Badanie śródoperacyjne "intra"

45,00

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

100,00

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG

170,00

Rozmaz cytologiczny płynu z jamy ciała

40,00

Immunohistochemia

75,00

Immunohistochemia Her-2

150,00

Cytologia ginekologiczna wg.PAPA

7,00

Cytologia ginekologiczna wg.Bethesda

9,00

Badanie histopatologiczne wycinków sekcyjnych + ocena patomorfologa

176,00

Usługa histotechniczna – wykonanie preparatu mikroskopowego

10,00

Plwocina na komórki atypowe

30,00

Biopsja otwarta pośmiertna (BOP)

540,00

Sekcja zwłok naukowo-lekarska

1600,00

 

 • Badanie histopatologiczne
 • Płyn z jam ciała na komórki nowotworowe
 • Plwocina na komórki nowotworowe (metodą bloków parafinowych)
 • Cytologia ginekologiczna
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Badanie śródoperacyjne (intra)
 • Badania immunohistochemiczne
 • Badanie wycinków tkankowych pobranych z narządów w czasie sekcji zwłok

 

Proponowany przez nasz Zakład cykl obróbki materiału od jego przyjęcia do ustalenia rozpoznania (w zależności od rodzaju materiału) wynosi od 3 do 10 dni.

Pracownia Patomorfologii
Cennik obowiązuje od 2018 r.