Stacja Dializ (Centrum Dializa Sp. z o.o.)

Stacja Dializ prowadzona jest przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z Sosnowca.

 

Kontakt telefoniczny / Rejestracja

Pielęgniarka Oddziałowa       59 84 13 497
Koordynator Stacji Dializ        59 86 64 866