Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2268398
Liczba odwiedzin
Background Image


 
"Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku"

Głównym celem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępności do diagnostyki kardiologicznej, świadczeń rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego chorób cywilizacyjnych oraz aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i powiatów ościennych.

Wartość projektu ogółem: 7 018 990,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 5 830 446,57 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 955 879,58PLN (85%)

Okres realizacji projektu: 2.10.2017r. – 30.09.2019r.

Data zgłoszenia dokumentacji aplikacyjnej: 15.03.2017r.

ZAANGAŻOWANIE:

Starostwo Powiatowe w Lęborku: 874 566,99 PLN, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu

Urząd Miasta: Zatwierdzenie Zintegrowanego Programu Regionalnego przez Miejski Obszar Funkcjonalny, podpisanego w dniu 3.02.2017r.

Dział Analiz i Projektów - Studium Wykonalności złożono: 15.03.2017r.

Przejdź do góry strony