Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2199538
Liczba odwiedzin
Background Image
Rada Społeczna
Rada Społeczna
Rada Społeczna
Rada Społeczna

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Skład:

1. Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski – Przewodnicząca Rady
2. Jacek Perłak – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego

3. Maciej Barański – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

4. Marian Borek – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

5. Witold Krużycki – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

6. Tomasz Sopyłło – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

7. Adam Nowak – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

8. Ryszard Wenta – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

Rada społeczna zakładu opieki zdrowotnej to organ opiniodawczy dla właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz doradczy wobec kierownika ZOZ (czyli Dyrektora Szpitala). Główne zadanie rady polega na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, czy zmiany kierownika. Rada opiniuje też plany finansowe i inwestycyjne placówki, kredyty bankowe, dotacje oraz podział zysku.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący podmiot leczniczy. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik podmiotu leczniczego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Dokładne zadania oraz sposób powoływania Rady społecznej określa art. 48 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Posiedzenia Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku odbyły się:

  • 06.02.2019 r.27.03.2019 r.20.05.2019 r.14.06.2019 r.08.08.2019 r.19.08.2019 r.17.12.2019 r.
  • 14.02.2020 r.04.06.2020 r.06.10.2020 r.12.10.2020 r.29.12.2020 r.
  • 29.03.2021 r.

Przejdź do góry strony