Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416667
Liczba odwiedzin
Background Image

Wnioski i skargi można składać w następujący sposób

Informacje, które muszą zostać zawarte we wniosku lub w skardze:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu
  • pisemną zgodę wnioskodawcy, jeśli skarga lub wniosek są składane w interesie innej osoby
  • w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

Odpowiedzi na wnioski oraz skargi udzielane są bez zbędnej zwłoki, tzn. nie później niż miesiąc od wpłynięcia do SPS ZOZ w Lęborku.

Przejdź do góry strony