Zarząd

DYREKTOR

  Marta Frankowska

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH

  Adam Hoffmann

NACZELNY LEKARZ

  Artur Barna

NACZELNA PIELĘGNIARKA

  Alicja Gajewska

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Magdalena Cichosz