29 marca 2024 r. SPS ZOZ pracuje w trybie dyżurowym
Utworzono: 20-03-2024

Informujemy, że zgodnie z § 130 art. 2 ustawy Kodeks pracy za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 6 stycznia 2024 r., dniem wolnym od pracy wyznaczonym dla pracowników SPS ZOZ w Lęborku będzie 29 marca 2024 r. (piątek). W tym dniu SPS ZOZ będzie pracować w trybie dyżurowym, tzn. tak jak w każdy dzień ustawowo wolny od pracy.