Oferty pracy

Uprzejmie prosimy, aby osoby ubiegające się o zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku umieściły w dokumentach aplikacyjnych formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.”

Jednocześnie informujemy, że podanie danych wymaganych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/wyraziłaś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji.

Zdjęcia: designed by Freepik