KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, ul. Basztowa 8. Kapelan Szpitala  tel.
692 178 310, Klasztor 59 862 22 44. Wizyty kapelana odbywają się we wtorki, środy, czwartki w godzinach od 14.00 oraz w niedzielę po Mszy Świętej. Msze św. odbywają się w  Kaplicy Szpitalnej w niedziele i święta o godz. 7.00. Kaplica Szpitalna znajduje się w kondygnacji piwnicznej – dojazd windą na poziom minus jeden. Kaplica Szpitalna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00 – na prywatną modlitwę.

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
Zbór „Ziarno Nadziei” w Lęborku, ul. Młynarska 21 - tel.
606 260 324.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI
Lębork, ul. Wojska Polskiego 47 - tel.
605 556 749, 59 842 25 77.

KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI
Parafia pw. Zaśnięcia NMP w Lęborku - tel.
605 538 920, 59 842 81 13.

ŚWIADKOWIE JEHOWY
Sala Królestwa Świadków Jehowy w Lęborku, ul. Gierymskiego 6, tel.
59 727 31 45502 077 937.

JUDAIZM
Nowa Synagoga Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku, ul. Partyzantów 7, tel.
58 344 06 02.

ISLAM
Meczet w Gdańsku, ul. Abrahama 17A, tel.
884 004 356.

Pacjentom, którzy zgłoszą pielęgniarce potrzebę modlitwy w innym miejscu niż sala chorych lub spotkania z osobą duchowną, zapewniamy oddzielne pomieszczenie.