29 listopada 2013r. wszystkie miejsca parkingowe znajdujące się na terenie SPS ZOZ zostały przekształcone w PŁATNY PARKIG NIESTRZEŻONY.

Na terenie parkingu znajduje się 130 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pacjentów, osób przywożących lub odwiedzających pacjentów oraz pracowników SPS ZOZ. Szczegółowe informację  na temat zasad korzystania z miejsc parkingowych oraz zasad odpłatności za parkowanie znajdują się poniżej.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

 • do 15 minut – bez opłat
 • do 1 godziny – 3 zł
 • za kolejne godziny:
  •     od 2 godziny do 5 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 2 zł
  •     od 6 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł
 • opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie aktywowanych kart pracowników SPS ZOZ w Lęborku zgodnie z § 6 ust. 4 i 6 Regulaminu parkingu:
  •     za 1 miesiąc kalendarzowy 25 zł
 • opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie kart abonamentowych zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu parkingu
  •     za 1 miesiąc kalendarzowy 30 zł
 • opłat parkingowych nie pobiera się za korzystanie z parkingu na podstawie kart abonamentowych zgodnie z §6 pkt 5a Regulaminu parkingu
 • opłata parkingowa w sytuacji zgubienia lub zniszczenia biletu parkingowego lub karty abonamentowej – 50 zł
 • opłata za wydanie karty abonamentowej – 10 zł
 • opłata uzupełniająca naliczana w przypadku gdy pojazd nie opuści parkingu w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty zasadniczej, za okres od momentu ostatniego opłacenia biletu parkingowego w wysokości: 3 zł za pierwszą, rozpoczętą godzinę, 2 zł za rozpoczętą 2, 3, 4 i 5 godzinę oraz 1 zł za 6 i każdą kolejną rozpoczętą godzinę tego okresu
 • zwolnione od opłat za parkowanie są:
  • pojazdy zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,
  • pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  • pojazdy zaopatrzenia SPSZOZ w Lęborku, pojazdy podmiotów świadczących usługi inne niż medyczne na rzecz SPSZOZ w Lęborku, pojazdy zaopatrzenia podmiotów świadczących usługi na terenie SPSZOZ w Lęborku

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin parkingu niestrzeżonego na terenie SPS ZOZ w LęborkuZarządzenie nr 21/2020 w sprawie zmiany Regulaminu parkingu